عملیات تکمیلی کنار گذر چهار خطه تربت حیدریه

  • حمل و نقل و راه سازی

احداث بزرگراه بطول18 کیلومتر

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

خراسان رضوی

سال اجرا:98