عملیات تکمیلی محور میامی- جاجرم

  • حمل و نقل و راه سازی

عملیات تکمیلی راه اصلی محور میامی-جاجرم  بطول59کیلومتر

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

خراسان شمالی

سال اجرا:98