طرح تکمیل، بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب شهر تربت حیدریه به روش بیع متقابل- 4 سال ساخت و 25 سال بهره برداری

  • آب

طرح تکمیل ،بهره برداری و نگهداری تاسیسات فاضلاب شهر تربت حیدریه  به طول 100 کیلومتر

آب و فاضلاب خراسان رضوی

خراسان رضوی

سال اجرا:96