عملیات دپو، بارگیری و حمل کلوخه سنگ آهن از معدن تا سنگ شکن شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد

  • کاوش های زمینی(معدن)

عملیات دپو ،بارگیری و حمل کلوخه سنگ آهن شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی به میزان 940،000 تن

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد

خراسان رضوی

سال اجرا:1400