بهره برداری،نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی از سد دوستی به مشهد

  • آب

عنوان پروژه:عملیات راهبری ومراقبت و نگهداری خط انتقال سد دوستی

موقعیت:خراسان رضوی

مشخصات پروژه:عملیات راهبری مراقبت و نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی و ساختمانی تاسیسات خط انتقال سد دوستی به مشهد

درصد پیشرفت:100

سال اجرا:96-95