احداث تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

  • آب

شرکت آب و فاضلاب خراسان

بیرجند-خراسان جنوبی

سال اجرا:81-83