استخراج سنگ آهن و باطله برداري معادن سنگ آهن سنگان

  • کاوش های زمینی(معدن)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

خواف- خراسان رضوی

سال اجرا:91-93