احداث راه و آماده‌سازی توده‌های B و C معادن سنگ آهن سنگان

  • حمل و نقل و راه سازی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )

خواف- خراسان رضوی

سال اجرا:86-87