استخراج و باطله‌برداری معدن سرب و روی انگوران (قرارداد2)

  • کاوش های زمینی(معدن)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

زنجان

سال اجرا: 86-87