استخراج معدن سنگ آهک سیمان مشهد

  • کاوش های زمینی(معدن)

شرکت سیمان شرق

خراسان رضوی

سال اجرا: 83-85