بهره برداري و آماده سازي، استخراج و باطله برداري معادن سنگ آهن چاه گز یزد

  • کاوش های زمینی(معدن)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

بافق-یزد

سال اجرا:86