استخراج و باطله‌برداري معدن سرب و روي انگوران (قرارداد1)

  • کاوش های زمینی(معدن)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

زنجان

سال اجرا: 87