استخراج سنگ آهن و باطله‌برداري معادن سنگ آهن سنگان

  • کاوش های زمینی(معدن)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )

خواف- خراسان رضوی

سال اجرا:93-97