عملیات چالزنی (حفاری) در سنگ آهن معدن سنگ آهن سنگان

  • کاوش های زمینی(معدن)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

خواف- خراسان رضوی

سال اجرا: 97-98