پروژه پایان یافته

احداث و ترفیع سد رسوب گیر مجتمع مس میدوک

  • آب

شرکت ملی صنایع مس ایران

شهر بابک -کرمان

سال اجرا:89-92