پروژه پایان یافته

احداث بزرگ‌راه تربت حیدریه- مهنه

  • حمل و نقل و راه سازی

وزارت راه و ترابری-شرکت ساخت و توسعه راه ها،ازاد راه ها و اتوبان ها

خراسان رضوی

سال اجرا:85-87