پروژه پایان یافته

احداث راه های دسترسی،آماده سازی،باطله برداری و استخراج سنگ آهن در معادن مجتمع سنگان

  • کاوش های زمینی(معدن)

کارفرما:سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(مجتمع سنگ آهن سنگان)

شروع پروژه:آذر ماه 1386

خاتمه پروژه:31 تیرماه 97

میزان اشتغال زایی مستقیم:720نفر

میزان اشتغال زایی غیر مستقیم:2800نفر

معادن سنگ اهن سنگان در 300 کیلومتری جنوب شرقی مشهد،68کیلومتری جنوب غربی تایبادو 40کیلومتری جنوب شرقی خواف در استان خراسان رضوی قرار گرفته است.

ذخیره زمین شناسی معادن غرب (شامل آنومالی های TG,CN,B,A)720میلیون تن آهن و معادن مرکزی(شامل معادن باغک و دردوی)321 میلیون تن آهن برآورد شده است.همچنین تناژ باطله برداری در معادن غربی 1746 میلیون تن و در معادن مرکزی 902 میلیون تن محاسبه شده است.

این شرکت از ابتدای شروع عملیات اجرایی در سال 1386تاکنون بالغ بر 30کیلومتر راه ارتباطی معدنی با عرض32 متر(جهت تردد دامپتراکهای 250تنی)احداث و بیش از 36 میلیون تن سنگ آهن و 56 میلیون تن باطله استخراج نموده است.