پروژه در حال اجرا

احداث راه های دسترسی،آماده سازی،باطله برداری و استخراج سنگ آهن در معادن مجتمع سنگان

  • کاوش های زمینی(معدن)

کارفرما:سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(مجتمع سنگ آهن سنگان)

شروع پروژه:1399