پروژه در حال اجرا

کاوشهای زمینی(معدنی)

  • کاوش های زمینی(معدن)

عنوان پروژه:بهره برداری و استخراج  و باطله برداری معدن مس ایجو(کرمان)

موقعیت :استان کرمان

مشخصات پروژه:استخراج و باطله برداری معدن مس ایجو به حجم کل 40,000,000 تن

سال اجرا:96