پروژه پایان یافته

باطله برداری معدن مس سونگون آذربایجان شرقی

  • کاوش های زمینی(معدن)

  • باطله برداری معدن مس سونگون آذربایجان شرقی به میزان 4 میلیون تن
  • درصد پیشرفت:100