پروژه پایان یافته

آماده سازی، استخراج و باطله برداری معادن سنگ آهن چاه گز یزد

  • کاوش های زمینی(معدن)

  • آماده سازی، استخراج و باطله برداری معادن سنگ آهن چاه گز یزد به میزان 5 میلیون تن