پروژه پایان یافته

آماده سازی، استخراج و باطله برداری معادن بوکسیت

  • کاوش های زمینی(معدن)

  • آماده سازی، استخراج و باطله برداری معادن بوکسیت کارخانه آلومینای جاجرم به میزان کل 11 میلیون تن