پروژه در حال اجرا

استخراج و باطله برداری معدن مس ایجو

  • کاوش های زمینی(معدن)

  • استخراج و باطله برداری معدن مس ایجو شهربابک به میزان 30 میلیون تن