پروژه پایان یافته

احداث ایستگاههای کوثر- صدف

  • حمل و نقل و راه سازی

  • احداث ایستگاههای کوثر- صدف- نمایشگاه قطارشهری مشهد به مساحت 18 هزار مترمربع