پروژه پایان یافته

بهره برداری و نگهداری از شبکه و انشعاب فاضلاب تربت حیدریه

  • آب

عنوان پروژه:عملیات بهره برداری وراهبری ونگهداری شبکه انشعاب فاضلاب تربت حیدریه

موقعیت:خراسان رضوی

مشخصات پروزه:عملیات بهره برداری وراهبری ونگهداری شبکه انشعاب فاضلاب تربت حیدریه

درصد پیشرفت:100

سال اجرا:97-95